KONTAUTO - POWIADOMIENIA SMS-em


PROGRAM KONTAUTO


Program KONTAUTO to dodatkowy moduł dla użytkowników programu PATRONAT do obsługi wysyłki SMS-owych przypomnień o zbliżającym się terminie badania technicznego pojazdu.

Dzieki programowi KONTAUTO chronimy naszych klientów np. przed konsekwencjami uczestniczenia w ruchu drogowym bez ważnego badania technicznego.

Dzieki programowi KONTAUTO nawiązujemy pozytywną relację z naszymi klientami.

Program KONTAUTO prowadzi w tle archiwizację planowanych terminów badań, automatycznie wysyłając do klientów przypomnienia SMS-owe o zbliżającym się terminie z dowolnie zadanym wyprzedzeniem.Historia informatyki: Maszyna Turinga

Maszyna Turinga to pierwszy na świecie projekt abstrakcyjnej maszyny, która byłaby w stanie wykonywać zaprogramowaną operację, czyli algorytm. Twórcą tego projektu był brytyjski matematyk, kryptolog Alan Turing, uważany za jednego z twórców informatyki i ojca sztucznej inteligencji. W swojej pracy „O liczbach nieobliczalnych” obok meritum tej pracy, przedstawił schemat pierwszego komputera, przygotowany w oparciu o prace Charlesa Babbage’a i jego projekt maszyny różnicowej nr 2. W dalszej swojej pracy naukowej zaprojektował jeden z pierwszych elektronicznych, programowanych komputerów oraz szczegółowy projekt programu komputerowego. Był też twórcą tzw. Testu Turinga, eksperymentu zdefiniowania sztucznej inteligencji. Odwróconą formą testu Turinga jest szeroko stosowany w Internecie CAPTCHA, w którym maszyna sprawdza, czy ma do czynienia z maszyną czy człowiekiem.
W 2019 został uznany przez Brytyjczyków za najwybitniejszą postać XX wieku.

Historia SMS-a

Pierwszy w historii SMS został wysłany 3 grudnia 1992 roku z Wielkiej Brytanii przez pracownika firmy Vodafone, Neil’a Papworth’a. Były to życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które przesłał do swoich kolegów. Początkowo SMS-y służyły operatorom do przesyłania informacji o awariach sieci, zmianach w cenniku etc. Nie istniała wtedy technologia umożliwiająca przesyłanie SMS-ów do innych sieci, toteż nie przypuszczano, że z czasem SMS-y staną się powszechna forma komunikacji. Twórcą SMS-a był Friedhelm Hillebrand, szef Global System for Mobile Communication, organizacji, która pracowała na standardem GSM. Pierwotnie Hillebrand sądził, że 128 znaków będzie wystarczające na potrzeby nowej technologii, związanej początkowo głównie z telefonami samochodowymi i dużymi terminalami przenośnymi. Okazało się, że jest inaczej. Po usunięciu ze standardu zbędnych znaków specjalnych udało się uzyskać miejsce na dodatkowe 32 znaki w treści SMS-a, i ostatecznie mógł pomieścić ich 160 (średnia długość wiadomości na kartce pocztowej).