KONTAUTO - POWIADOMIENIA SMS-em


SKRÓCONY OPIS ZASTOSOWANIA PROGRAMU KONTAUTO


Program KONTAUTO jest dodatkowym narzędziem umożliwiającym użytkownikom programu PATRONAT prowadzenie rejestrów klientów odwiedzających stację kontroli pojazdów (SKP) oraz obsługę wysyłki przypomnień o badaniu technicznym, zaproszeń na akcje promocyjne oraz ewentualnych dodatkowych materiałów reklamowych dla stałych klientów (funkcje CRM). Program KONTAUTO prowadzi archiwizację przewidywanych terminów następnych badań, pozwalając na automatyczne wysłanie do klientów zaproszeń SMS-owych na ich komórki z zadanym wyprzedzeniem. Program KONTAUTO jest przystosowany do współdziałania z programem PATRONAT, umożliwiając automatyczne pobieranie z jego rejestrów niezbędnych danych o terminie następnego badania, numerze rejestracyjnym czy też np. marce pojazdu lub też (opcjonalnie) danych adresowych.
Działa na wszystkich platformach sprzętowych preferowanych przez program PATRONAT, zarówno na pojedynczych komputerach jak i w środowisku wielostanowiskowym, a do wysyłkiSMS-ów korzysta z własnej bramki internetowej. Nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji sprzętowych.

Klient powiadomiony o zbliżającym się terminie badania unika niebezpieczeństwa poruszania się samochodem bez ważnego badania technicznego i konsekwencji z tego wynikających (np . utrata ważności OC i AC), staje się klientem stale związanym z daną SKP. Podmioty które wprowadziły systemy powiadamiania SMS-owego notują znaczny wzrost klientów na stałe związanych z daną SKP, ponieważ klient, który się 'spóźnił' z badaniem, często irracjonalnie wybiera inną SKP.

Program umożliwia spełnienie standardów ustawowo wymaganych przez RODO dla systemów obsługi baz danych osobowych (np. szyfrowanie danych, drukowanie formularza zgody klienta, hasła dostępu itp.) oraz spełnia wymagania dotyczące rejestracji i magazynowania danych elektronicznych (jest zgodny z Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)).

Program po uruchomieniu zgłasza się na chwilę stroną tytułową, po czym przechodzi w tryb oczekiwania (na pasek zadań), kontrolując stan programu głównego (PATRONATU) i sam się uaktywnia z paska po każdorazowym wpisaniu nowego pojazdu do rejestru badań technicznych z wynikiem POZYTYWNYM i wyznaczonym terminem następnego badania technicznego. Na ekranie pojawia się okno programu KONTAUTO, gdzie znajdują się dodatkowe pola do wpisania danych kontaktowych klienta (pola dotyczące pojazdu wypełniają się automatycznie). Po wypisaniu nr telefonu komórkowego i opcjonalnie adresu e-mail/drugiego nr telefonu , dane te są zapamiętywane, zaś program KONTAUTO przechodzi w fazę wyczekiwania (tzn. chowa się w tle na pasku zadań).
Można opcjonalnie wprowadzać też dane adresowe klienta - do wysyłki przypomnień listownych lub też dodatkowo wprowadzać np. termin ważności polisy OC klienta. Program może też generować przypomnienia listowne o zbliżającym się badaniu technicznym do firm, na podstawie już wystawionych faktur.

Telefony klientów zostają na naszym lokalnym komputerze do wyłącznego wykorzystania przez właściciela stacji, bez możliwości ich przejęcia przez nieuprawnione podmioty. Program posiada przejrzysty system raportowania planowanych oraz już wysłanych SMS-ów wraz z kosztami wysyłki.
Program umożliwia wysyłanie SMS-ów do długości ok. 300 znaków z polskimi znakami włącznie. Można też wysyłać powiadomienia poprzez pocztę e-mail.
W porze wyznaczonej przez użytkownika program uaktywnia automatyczną wysyłkę SMS-ów do tych klientów, którzy wyrazili takie życzenie, podając swoje namiary telefoniczne. W wysyłanych automatycznie SMS-ach możemy podać indywidualne informacje dotyczące klienta (np. numery rejestracyjny, termin). Po zakończeniu wysyłki SMS-ów program podaje szczegółowy raport wysyłki.Krótka historia sieci komórkowych

Sieć 1G - technologia analogowa: np. system NMT eksploatowany głównie w Europie, AMPS używany głównie w Ameryce Północnej, w Polsce NMT-450 Operator Centertel;
droga, mało wydajna, niski poziom bezpieczeństwa;
usługi: rozmowy

Sieć 2G - system GSM: technologia cyfrowa, większa pojemność sieci, mniejsza moc sygnału, przesyłanie danych na bazie komutacji pakietów;
Japonia wyłączyła już sieć GSM, w 2020 -2021 chcą to zrobić USA i RFN;
usługi: rozmowy, możliwość nadawania SMS-ów, ograniczony dostęp do Internetu

Sieć 3G - system UMTS i CDMA2000 (głównie Ameryca Północna): dostęp do Internetu, duża szybkość transmisji, wydajne kodowanie i modulacja, handover - przełączanie pomiędzy GSM i UMTS;
usługi: rozmowy, SMS-y, Internet, multimedia

Sieć 4G - system LTE i WiMAX: przesyłaniu dźwięku i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na IP, usprawniona przepływność w sieci radiowej, duża prędkość dostępu do sieci
usługi: rozmowy, SMS-y, Internet, multimedia, zaawansowane aplikacje

sieć 5G - system 5G: przepływność download do 20 Gb/s, przepływność upload do 10 Gb/s, opóźnienia na poziomie max 4 ms, poziom błędów 10-5, obsługa ok. miliona urządzeń na kilometr kwadratowy
usługi: rozmowy, SMS-y, Internet, multimedia, zaawansowane aplikacje, internet rzeczy, inteligentne miasto